Бірлік ауылдық округінің әкімі

Бірлік ауылдық округінің әкімі

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

I.                   ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Мұсақұлов Талғат Айтқұлұлы

Бірлік ауылдық округінің әкімі

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
20 қазан 1965 жылы
Туылған жерi/Место рождения Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм ауылы
Ұлты/Национальность * Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
2004 жыл – ЖКЖОМ “Элтекс” Тараз институты
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
экономист
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Қазақ, орыс
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Запастағы сержант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
Жамбыл облысы бойынша ҰҚКД 2013 жылғы 6 қарашадағы №13/1889 хаты

Мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге кедергі жоқ

 

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
22 қараша 2013 жылы
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Жоқ
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
Жоқ
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
03.02-21.02.2014 жыл

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
30.06.1983 30.07.1986 жұмысшы, айдарлы совхозы, Мойынқұм ауданы
01.08.1986 22.10.1987 экономист, аудандық қаржы бөлімі, Мойынқұм ауданы
10.11.1987 22.02.1988 бригадир, айдарлы совхозы, Мойынқұм ауданы
22.02.1988 07.08.1996 экономист, Аудандық сақтандыру инспекциясы, Мойынқұм ауданы
12.07.1996 09.09.1996 жетекші маман, аудандық тұрғын үй жәрдемақысын төлеу орталығы, Мойынқұм ауданы
04.06.1998 07.06.2000 директор, “Казахинстрах” сақтандыру компаниясы, Мойынқұм ауданы
07.06.2000 25.07.2001 жалпы бөлімнің бас маманы, Мойынқұм ауданы әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
25.07.2001 05.01.2005 ұйымдастыру кадрлармен жұмыс және бақылау бөлімінің бас маманы, Мойынқұм ауданы әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
05.01.2005 01.03.2006 кадрлық және бақылау мемлекеттік-құқытық бөлімінің бас маманы, Мойынқұм ауданы әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
01.03.2006 16.07.2007 бас инспектор, аудан әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
17.07.2007 02.09.2008 коммерциялық директоры, “Анира” ЖШС, Мойынқұм ауданы
02.09.2008 04.02.2011 бас маман “Нұрполис” сақтандыру компаниясы, Мойынқұм ауданы
04.02.2011 13.11.2012 Жеке кәсіпкер, Алматы қаласы
13.11.2012 07.03.2013 күзет бақылаушысы “Барс” ЖШС, Алматы қаласы
07.03.2013 20.11.2013 ауыл әкімі, Мирный ауылы, Мойынқұм ауданы
20.11.2013 Бүгінгі күнге дейін Бірлік ауылдық округінің әкімі, Мойынқұм ауданы

 

Соңғы жаңалықтар

Телефон қабылдау

8 (00000) 0 00 00