Қарабөгет ауылдық округінің әкімі.

Қарабөгет ауылдық округінің әкімі.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

I.                   ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Сатыбалдиев Багдат Ашимханович

 Қарабөгет ауылдық округінің әкімі

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
11.06.1973 ж
Туылған жерi/Место рождения Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Құмөзек ауылы
Ұлты/Национальность * Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
2015 жыл, Шымкент қаласындағы Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Экономика және бизнес
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Орыс
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Әскери міндетті
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
Жоқ
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
Жоқ
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Жоқ
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
 
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
02.04.1992 01.03.1993 жұмысшы, Құмөзек совхозы, Мойынқұм ауданы
01.03.1993 29.10.1996 Слесаръ, Құмөзек совхозы, Мойынқұм ауданы
29.10.1996 18.02.1998 жұмысшы, Құмөзек совхозы №2 бөлімшесі, Мойынқұм ауданы
17.01.2000 23.01.2001 Жұмысшы, Ақбақай кен байыту фабрикасы, Мойынқұм ауданы
01.11.2001 01.10.2007 Үңгілеуші, Ақбақай кен байыту фабрикасы, Мойынқұм ауданы
01.10.2007 05.10.2010 «Доре» зауытының диірменшісі, Ақбақай кен байыту фабрикасы, Мойынқұм ауданы
18.10.2010 10.12.2015 «Сұлу» шаруа қожалығының жетекшісі, Мойынқұм ауданы
14.12.2015 24.06.2016 Аға шебер, «Мөлдір» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны, Мойынқұм ауданы
24.06.2016 Бүгінгі күнге дейін Округ әкімі, Қарабөгет ауылдық округі әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы

 

Соңғы жаңалықтар

Телефон қабылдау

8 (00000) 0 00 00