Кеңес ауылдық округінің әкімі

Кеңес ауылдық округінің әкімі

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

I.                   ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Мұқашев Әділет Сәкенұлы

Кеңес ауылдық округінің әкімі

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
13 ақпан 1965 жылы
Туылған жерi/Место рождения Жамбыл облысы, Мерке ауданы Мерке ауылы
Ұлты/Национальность * Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1987 жыл – Қазақтың Еңбек қызыл ту ордені ауылшаруашылық институты
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Ғалым агроном
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Қазақ, орыс
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
Жамбыл облысы бойынша ҰҚКД 2010 жылғы 18 мамырдағы №10/0472 хаты

Мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге кедергі жоқ

 

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
1 маусым 2010 жылы
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Жоқ
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
Жоқ
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
14.04-25.04.2014 жыл

 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
 
19.05.1987 15.07.1987 агроном-химик, Айдарлы совхозы, Мойынқұм ауданы
15.07.1987 02.12.1994 №1 бөлімшенің агрономы, айдарлы совхозы, Мойынқұм ауданы
02.12.1994 13.01.1998 бас агрономы, айдарлы совхозы, Мойынқұм ауданы
16.03.1998 20.03.2001 директор, “Сұңқар-98” ЖШС, Мойынқұм ауданы
20.03.2001 22.01.2010 “Дархан” шаруа қожалығының жетекшісі, Мойынқұм ауданы
22.01.2010 Бүгінгі күнге дейін Кеңес ауылдық округінің әкімі, Мойынқұм ауданы

 

Соңғы жаңалықтар

Телефон қабылдау

8 (00000) 0 00 00