Қылышбай ауылдық округінің әкімі

Қылышбай ауылдық округінің әкімі

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
Елеусізов Қызыр Төлешұлы

Қылышбай ауылдық округінің әкімі

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
01.12.1958 ж
Туылған жерi/Место рождения Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Қылышбай ауылы
Ұлты/Национальность * Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1990 жыл Қырғыз ауыл шаруашылығы институты
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Мал дәрігері
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Орыс
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Әскери міндетті
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
 
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
 
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
 
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
 
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения
 
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
 
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
 
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
 
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
 

I.

II.                  ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
13.11.1982 01.02.1985 №1 бөлімшенің мал дәрігері, Төлдыөзек совхозы, Мойынқұм ауданы
01.02.1985 01.08.1986 серолог, аға мал дәрігер, аудандық малдәрігерлік зертханасы, Мойынқұм ауданы (Фурмановка)
23.07.1986 30.08.1990 бас малдәрігер, Талдыөзек совхозы, Мойынқұм ауданы
08.02.1991 13.03.1992 №2 бөлімшенің малдәрігері, Талдыөзек  совхозы, Мойынқұм ауданы
13.03.1992 01.11.1995 №1 бөлімше меңгерушісі, Талдыөзек  совхозы, Мойынқұм ауданы
17.09.1996 14.05.1998 директоры, Талдыөзек өндірістік кооперативі, Мойынқұм ауданы
28.04.2005 23.05.2008 Маман, Қылышбай ауылдық округі әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
23.05.2008 22.01.2010 Жетекші маман, Қылышбай ауылдық округі әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
22.01.2010 12.08.2013 Округ әкімі, Қылышбай ауылдық округі әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
24.06.2016 Бүгінгі күнге дейін Округ әкімі, Қылышбай ауылдық округі әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы

 

 

Соңғы жаңалықтар

Телефон қабылдау

8 (00000) 0 00 00