Мыңарал ауылдық округінің әкімі

Мыңарал ауылдық округінің әкімі

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

I.                   ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Камиева Зубаржат Талғатқызы

Мыңарал ауылдық округінің әкімі

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
27 қазан 1976 жылы
Туылған жерi/Место рождения Мойынқұм ауданы Мыңарал ауылы
Ұлты/Национальность * қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары білім
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1998 жыл – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Экономист Финансист
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
орысша – еркін сөйлесе алады

қазақша – еркін сөйлесе алады

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Әскери міндетті емес
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
Жамбыл облысы бойынша ҰҚКД 2013 жылғы 18 тамыздағы №13/1270 хаты

Мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге кедергі жоқ

 

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
13 қыркүйек 2013 жылы
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Жоқ
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
Жоқ
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
24.02-14.03.2014 жыл

 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
05.07.1991 04.07.2002 қаржы агенті, аудандық салық комитеті, Мойынқұм ауданы
10.08.1993 19.06.1996 есепші, Қуанышбаев совхозы, Мойынқұм ауданы
10.07.1996 28.03.1998 математика пәнінің мұғалімі, Қасымов орта мектебі, Мойынқұм ауданы
16.06.2003 24.07.2013 жетекші маман, Мойынқұм аудандық статистика бақсармасы, Мойынқұм ауданы
12.08.2013 13.09.2013 ҚР ҰҚК тексеруден өткенше Мыңарал ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы, Мойынқұм ауданы
13.09.2013 Бүгінгі күнге дейін Мыңарал ауылдық округінің әкімі, Мойынқұм ауданы

Соңғы жаңалықтар

Телефон қабылдау

8 (00000) 0 00 00