Ұланбел ауылдық округінің әкімі.

Ұланбел ауылдық округінің әкімі.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

I.                   ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Белгішев Қанат Хасенұлы

Ұланбел ауылдық округінің әкімі

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
19 желтоқсан 1959 жылы
Туылған жерi/Место рождения Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ұланбел ауылы
Ұлты/Национальность * Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1983 жыл – Қазақтың еңбек Қызыл Ту ордені ауылшаруашылық  институты
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Ғалым агроном
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Қазақ, орыс
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Капитан /Капитан-лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
Жамбыл облысы бойынша ҰҚКД 2006 жылғы 19 шiлдедегі №06/1226 хаты

Мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге кедергі жоқ

 

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
1 тамыз 2006 жылы
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Жоқ
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
Жоқ
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
31.03-11.04.2014 жыл

 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
01.07.1977 02.10.1978 құрылыс бөлімінің жұмысшысы, Шу қаракөл совхозы, Мойынқұм ауданы
02.10.1978 30.04.1983 студент, Алматы қаласы
02.12.1983 09.06.1985 зоотезник, Шу қаракөл совхозы, Мойынқұм ауданы
09.06.1985 31.01.1990 бухгалтер, Шу қаракөл совхозы, Мойынқұм ауданы
31.01.1990 15.07.1998 есепші, “Ұланбел” АҚ, Мойынқұм ауданы
20.07.1998 04.04.2006 бас есепші “Жазылбек и К” ЖШС, Мойынқұм ауданы
04.04.2006 Бүгінгі күнге дейін Ұланбел ауылдық округінің әкімі, Мойынқұм ауданы

 

Соңғы жаңалықтар

Телефон қабылдау

8 (00000) 0 00 00