Жамбыл ауылдық округінің әкімі.

Жамбыл ауылдық округінің әкімі.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

I.                   ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

Қанатов Ахат Қанатұлы

Жамбыл ауылдық округінің әкімі

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
29 қыркүйек 1976 жылы
Туылған жерi/Место рождения Мойынқұм ауданы, Ақсүйек кенті
Ұлты/Национальность * Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1997 жыл – Қазақтың Еңбек Қызыл ту орденді ауыл шаруашылық институты
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
қаржы-экономист
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
Жоқ
Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
Қазақ, орыс
Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
Жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Әскери міндетті
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
Жамбыл облысы бойынша ҰҚКД 2011 жылғы 18 қазандағы №11/1405 хаты

Мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге кедергі жоқ

 

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
1 қараша 2011 жылы
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения
Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Жоқ
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки
(дата и оценка)
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
Жоқ
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
28.09-16.10.2015 жыл

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы,
местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
05.08.1997 12.10.1998 Бухгалтер, Талдыөзек совхозы, Мойынқұм ауданы
03.12.2001 01.10.2002 бас маман, аудандық салық комитеті, Мойынқұм ауданы
01.10.2002 08.01.2007 жетекші маман, аудандық салық комитеті, Мойынқұм ауданы
08.01.2007 09.09.2009 бөлімше басшысы, аудандық салық комитеті, Мойынқұм ауданы
10.09.2009 05.10.2010 еңбек қорғау тәлімгері, “Қаз Мұнай Газ ” орталығы, Мойынқұм ауданы
19.08.2011 12.10.2012 жетекші маман қаржы агенті есепші, Кеңес ауылдық округі әкімінің аппараты, Мойынқұм ауданы
15.10.2012 19.08.2014 бас маман-есепші, аудан әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі, Мойынқұм ауданы
19.08.2014 Бүгінгі күнге дейін Жамбыл ауылдық округінің әкімі, Мойынқұм ауданы

 

Соңғы жаңалықтар

Телефон қабылдау

8 (00000) 0 00 00