Қауымдық сервитут белгілеу туралы

Қауымдық сервитут белгілеу туралы

24 июля 2019

ЖОБА

Мойынқұм ауылы

Қауымдық сервитут
белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Мойынқұм ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес «Қазақтелеком» акционерлік қоғамына Мойынқұм ауданында шектеулі жер телімін нысаналы пайдалануға меншікті жерді пайдалану құқығына шек қоя отырып (сервитут) талшықты-оптикалық байланыс желісінің (ТОБЖ) құрылысын жүргізу үшін уақытша жер пайдалану құқығына 3 (үш) жыл мерзімге қауымдық сервитут белгіленсін.
2. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы жер пайдаланушыларға қауымдық сервитут белгілеуден келтірілген шығынды толық көлемде өтеуді қамтамасыз етсін және талшықты-оптикалық байланыс желісін жүргізу жұмыстары аяқталғаннан кейін бүлінген жерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізсін.
3. «Мойынқұм ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамаларда белгіленген тәртіппен осы қаулының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын қадағалау аудан әкімінің орынбасары Калымбетов Бакытжан Алдасугировичке жүктелсін.
5. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі М.Мусаев

Мойынқұм аудан әкімдігінің 2019 жылғы ____ шілдедегі №____ қаулысына қосымша

Жер учаскесінің түсіндірмесі

№ Жер пайдаланушылар Барлығы
га Оның ішінде:
Жайылым
га Бөгде
жер
га Құрылыс асты
га
1. Қарабөгет а/о 5,7063 5,7063 — —
2. Қазсушар 0,0172 — — 0,0172
3. Орман қоры 0,6236 0,6236 — —
4. Қызылтал а/о 1,624 1,624 — —
5. Қарабөгет а/о 4,7472 4,7472 — —
6. Қылышбай а/о 1,4452 1,4452 — —
7. Қазсушар 0,0192 — 0,0192 —
8. Орман қоры 8,4236 8,4236 — —
9. Биназар а/о 1,0088 1,0088 — —
10. Қылышбай а/о 3,4815 3,4815 — —
11. Мойынқұм а/о 4 4 — —
12. Қазсушар 0,04 — 0,04 —
13. Кулпыбаев ш/қ 0,028 0,028 — —
14. Кенес а/о 0,9204 — 0,9204 —
15. Есильбаев ш/қ 0,0172 0,0172 — —
16. Қазсушар 0,008 — 0,008 —

ПРОЕКТ

Село Мойынкум

Об установлении
Публичного сервитута

В соответствии с земельном кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат Мойынкумского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут акционерному обществу «Казахтелеком» на право временного землепользования сроком на 3 (три) года для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с ограничением права собственности на земельный участок в Мойынкумском районе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Акционерному обществу «Казахтелеком» обеспечить компенсацию за причиненные убытки землепользователям участков и по окончанию работы прокладки волоконно-оптической линии связи, провести рекультивацию нарушенных земель.
3. Коммунальному государственному учреждению «Отдел земельных отношений акимата Мойынкумского района» в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Калымбетова Бакытжана Алдасугировича.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района М.Мусаев

Приложение к постановлению акимата Мойынкумского района от___ июля №___ 2019 года

Пояснительная земельного участка

№ Землепользователи Всего
га. Из них:
Пастбища
га Прочие земли
га Под постройками
га
1. Қарабөгет с/о 5,7063 5,7063 — —
2. Қазсушар 0,0172 — — 0,0172
3. Земли лесного фонда 0,6236 0,6236 — —
4. Қызылтал с/о 1,624 1,624 — —
5. Қарабөгет с/о 4,7472 4,7472 — —
6. Қылышбай с/о 1,4452 1,4452 — —
7. Қазсушар 0,0192 — 0,0192 —
8. Земли лесного фонда 8,4236 8,4236 — —
9. Биназар с/о 1,0088 1,0088 — —
10. Қылышбай с/о 3,4815 3,4815 — —
11. Мойынқұм с/о 4 4 — —
12. Қазсушар 0,04 — 0,04 —
13. Кулпыбаев к/х 0,028 0,028 — —
14. Кенес с/о 0,9204 — 0,9204 —
15. Есильбаев к/х 0,0172 0,0172 — —
16. Қазсушар 0,008 — 0,008 —

Последние новости

plakat

Телефон приемной

8 (00000) 0 00 00