Өтініш үлгілері

Өтініш үлгілері

27 января 2017
ӨМІРБАЯН
Өмірбаян – қызметкердің өмір жолы және еңбек қызметі жазылған құжат. Өмірбаянды қызметкер өз қолымен еркін түрде, түзетусіз, хронологиялық ретпен өз өмірінен негізгі оқиғаларды келтіре отырып, бір дана түрінде жазады.
 
Өмірбаянның үлгісі

 

ӨМІРБАЯН
Мен, _____________________________ (аты-жөні) , _________ жылы, ___________ қаласында (облысында, ауданында, ауылында), ________________, ___________ отбасында дүниеге келдім.
_________ жылы __________ қаласындағы (облысындағы, ауданындағы, ауылындағы), № ____ орта мектепке1 түстім. Орта мектепті ________жылы бітірдім.
___________ жылы _____________ институтының2 _________ факультетіне күндізгі бөлімге3 түстім. Институтты _________ жылы __________________ мамандығы бойынша бітірдім.
___________ жылы ______________ қаласындағы (облысындағы, ауданындағы, ауылындағы), № _______ мектепке жұмысқа тұрдым. Қазір де осы мектепте жұмыс істеймін.
Әкем, ___________________________ (аты-жөні), зейнеткер4.
                                               
Анам, ________________________ (аты-жөні), № ___ дүкеннің бухгалтері4.
                                    
Отбасылық жағдайым: үйленгенмін5.
Балаларым:          1) _____________________
                                 2) _____________________
                                 3) _____________________
Мекенжайым: _________ қаласы, ________ көшесі, ___ үй, __пәтер.
200__ жылғы «___» ___________                                             __________________
                                                                                                                       (қолы)
 
ТҮЙІНДЕМЕ
Түйіндеме – тұлға жұмысқа тұрар алдында жазатын өмірбаян сипатындағы мәліметтерден тұратын құжат.
Түйіндеменің үлгісі
 
ТҮЙІНДЕМЕ
Аты-жөні: _________________________________________.
Туған күні: ________________________________________.
Туған жері: ________________________________________.
Ұлты: _____________________________________________
Мекенжайы: ________________________________________.
Телефоны: __________________________________________.
Мамандығы: ________________________________________.
Мақсаты: ____________________________________________ лауазымын алу.
Білімі:
Арнайы білімі8:
__________________ және __________________ тілдерін еркін меңгергенмін9.
Компьютерде _________________ бағдарламалары бойынша жұмыс тәжірибем бар.
Ісқағаздарының стенограммасын жүргізу курсын бітірдім10.
Отбасылық жағдайым: үйленгенмін.
____________ ұлым бар11.
_________________
               (қолы)
МІНЕЗДЕМЕ
 
Мінездеме – қызметкердің мінез-құлқын және кәсіби деңгейін, біліктілігін, іскерлігін сипаттайтын және ол туралы әкімшіліктің көзқарасын аңғартатын құжат.
Аттестаттауға жіберілген мемлекеттік
әкімшілік қызметшіге
 
Аттестаттауға жіберілген мемлекеттік әкімшілік
қызметшіге берілген қызметтік мінездеме
Қызметке 200__ жылғы «___» ____________ тағайындалған,
(________________ ауданы) әкімі аппараты жалпы бөлімінінің бас маманы ____________
 _____________________________________________________________________________
       (аты-жөні)
1. Қызметін атқару барысында «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» ҚР Заңы (12.01.2007 ж. №221), Үкіметтің «Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті ат-қарушы органдарының жеке немесе заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауын ұйымдастыру туралы» Қаулысын (04.09.2002 ж., № 974), Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ісқағаздарды жүргізу жөніндегі нұсқаулығын (31.01.2001 ж., № 168) және _________ қаласының (__________ ауданының) әкімі «_________ қаласының (__________ ауданының) әкімінің аппаратында және оның құрылымдық бөлімшелерінде құжаттармен жұмыс жүргізу туралы» шешімін (__________ ж., №______) басшылыққа алып отырады.
2. Өзінің қызметтік (лауазымдық) міндеттемелерін1 атқара отырып, ол қаланың (ауданның) барлық ұйымдарына шығыс хат-хабарларды2 жібереді; қала әкімі аппара-тына, құрылымдық бөлімшелерге, аудандық әкімдіктерге және қала әкімі аппаратына кірмейтін басқа да ұйымдарға келген қызметтік құжаттарды, өтініш-арыздар, азамат-тардың өтініштерін қабылдайды; қолма-қол, пошта және канцеляриялық жәшік арқылы алынған хаттарды қабылдайды, ашады, сұрыптайды; азаматтарға анықтамалық сипаттағы түсініктемелер береді; бақылауға алынған хаттардың тез әрі уақытылы жіберілуін қамтамасыз етеді; азаматтардың хат арқылы хабарласуына есеп жүргізеді; барлық шығатын хаттарды рәсімдеп, пошта арқылы (жай, тапсырыспен) жібереді; халықаралық поштамен3 жіберілгендеріне тізім дайындайды. ___________________________________
___________ (аты-жөні) өз қызметін атқара отырып, орындайтын міндеттемелерін шығармашылықпен атқарады, азаматтардың барлық сұрақтарына сауатты әрі дұрыс жауап береді, жауапкершілігі жоғары, тәртіпті қатаң сақтайды.
3. Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі4 мамандығы бойынша жоғары педагогикалық білімі болғандықтан, _____________________ (аты-жөні) өтініш берушілермен әңгімелескенде мемлекеттік тілдегі білімін кәсіби түрде қолданады, келіп түскен хат-тарды орыс тілінен мемлекеттік тілге5 аударады. Компьютерлік сауаттылығы жоғары. Бағдарламалық қамтамасыз етудегі кез келген өзгерістерді қиындықсыз меңгереді.
4. Мемлекеттік және еңбек тәртібін, Мемлекеттік қызметкердің Ар-намыс кодексін, ішкі қызметтік тәртіпті және әдеп нормаларын сақтайды. Жұмыс істеген уақыты ішінде тәртібіне байланысты ешқандай сөгіс алмаған6.
5. Әңгімеге тартқыш, кәсіби деңгейін ұдайы арттырып отырады, әріптестеріне, азаматтарға мейіріммен қарайды. Мінезі салмақты, орнықты.
6. ______________________________ (аты-жөні) атқаратын қызметіне лайықты.
_________ ауданы әкімі аппараты
кеңсе бөлімінің меңгерушісі ____________ ________________
                                                     (қолы)             (аты-жөні)
 
200__ жылғы «___» ___________
Жұмыстан босату туралы
                                                                            (_______________ ауданының1) әкімі
                                                                            _______________________________
                                                                                                     (аты-жөні)
                                                                            _______________________________
                                                                            _______________________________
                                                                                        мекенжайында тұратын
                                                                            _______________________________
                                                                                                     (аты-жөні)
ӨТІНІШ
Мені басқа жұмысқа ауысуыма байланысты2 жұмыстан босатуыңызды сұраймын.
200__ жылғы «___» __________                ___________________
                                                                              (қолы)
Об увольнении с работы
                                                                            Акиму (________________ района1)
                                                                            _______________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                            от ____________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                            проживающего(щей) по адресу:
                                                                            _______________________________
                                                                            _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить меня с работы, в связи с переводом на другую работу2.
«___» ___________ 200__ года   ______________________
                                                                         (подпись)
Отбасы мүшесін күту туралы
                                                                                                      ( _____ ауданының1)
                                                                            әкімі ___________________________
                                                                                                    (аты-жөні)
                                                                            _______________________________
                                                                            _______________________________
                                                                            мекенжайында тұратын
                                                                            _______________________________
                                                                                                   (аты-жөні)
ӨТІНІШ
Маған 2006 жылғы 11 мамыр мен 2006 жылғы 2 қыркүйек аралығында3 ауру анамды күту үшін4 демалыс беруіңізді өтінемін.
Аурухананың берген анықтама қағазы қоса тіркеледі.
200__ жылғы «___» __________                __________________
                                                                         (қолы)
По уходу за членом семьи
                                                                            Акиму ( _______________ района1)
                                                                            _______________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                            от_____________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                            проживающего(щей) по адресу:
                                                                            _______________________________
                                                                            _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне отпуск с 1 мая 2006 года по 2 сентября 2006 года3 для ухода за больной матерью4.
Справку из больницы прилагаю.
«___» ___________ 200__ года ___________________
                                                                       (подпись)
ӨТІНІШ
 
Өтініш – жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару, басқа жұмысқа ауысу, демалыс беру және т.б. туралы өтінішпен ұйымға немесе лауазымды тұлғаға бағытталған құжат.
Жұмысқа қабылдау туралы
                               ________қаласы (_____ ауданының1)
                               әкімі _________________ (аты-жөні)
                               _______________________________
                               мекенжайында тұратын
                               ________________ (аты-жөні)
ӨТІНІШ
Мені __________________________ айлығымен штаттық кестеге сәйкес 200__ жылғы «___» ___________ бастап_______________ лауазымына қызметке алуыңызды сұраймын.
200__ жылғы «___» ___________        ________ (қолы)
ҰЖЫМДЫҚ ЕҢБЕК ШАРТЫ
 
Ұжымдық еңбек шарты 15.05.2007 ж. Қазақстан Республикасының № 251-ІІІ Еңбек кодексінің 282-284 баптарына сәйкес қызметкерлер тобы мен жұмыс беруші арасындағы еңбек қатынастарын реттейтін ресми құжат болып табылады.
Ұжымдық еңбек шартының үлгісі
 
ҰЖЫМДЫҚ ЕҢБЕК ШАРТЫ
Қызметкерлердің әлеуметтік және еңбек кепілдіктерін қамтамасыз ету, кәсіпорынның қызметіне тиімді жағдай жасау мақсатында жұмыс берушілер атынан ______________________________________ (аты-жөні )және қызметкерлер мен кәсіподақ комитетінің (бастама тобы) атынан __________________________ (аты-жөні) өзара бірлесіп, осы Ұжымдық еңбек шартын жасасты.
1. Жалпы ережелер
1.1. Шартқа қол қойған жақтар негізгі, облыстық, салалық (тарифтік) келісімдерге сәйкес міндеттемелерді өз мойнына алады.
1.2. Ұжымдық шарт қол қойылған сәттен бастап үш жылға дейін заңды болып табылады.
1.3. Ұжымдық шарт осы уақытта жұмыс істеп жүрген барлық қызметкерлерге, сонымен бірге жаңадан қабылданған қызметкерлерге де қатысты болады.
1.4. Ұжымдық шартқа енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар екі жақтың келісімімен жүргізіледі.
1.5. Ұжымдық шарттың орындалуын бақылау тоқсан сайын6 жүзеге асырылады.
 
2. Еңбекақы төлеу
2.1. Жұмыс беруші кепілдендірілген ең төменгі жалақы мөлшерінен кем болмайтын айлық жалақы төлеуге міндеттенеді.
2.2. Жалақының мөлшері осы Шартқа қосымша болып табылатын және жұмыс беруші кәсіподақпен бірлесе отырып әзірлеген еңбекақы туралы ережеге сәйкес7 анықталады.
2.3. Жалақы әрбір айдың ______________________ күні төленеді.
2.4. Қызметкерлерге осы Шартқа қосымша болып табылатын және жұмыс беруші кәсіподақпен бірлесе отырып әзірлеген еңбекақы туралы ережеге сәйкес, жұмыстың қорытындылары бойынша сыйақы8 төленеді.
2.5. Кәсіподақпен келісе отырып, тоқсан сайын тиімді түрде еңбек еткені үшін қызметкерлерге тоқсандық сыйақы төленеді.
2.6. Кәсіподақпен келісе отырып, жыл қорытындылары бойынша қызметкерлерге 13-інші айлық жалақы төленеді.
2.7. Жаңа өндірісті (технологияны, өнімді) игеру кезеңінде қызметкерге бұрынғы орташа жалақысы деңгейінде қосымша төлем жүргізеді. Қосымша ақыны төлеу мерзімі екі айдан аспау керек.
2.8. Жұмыс беруші жалақыға қосылатын үстемеақы мен қосымша ақылардың төмендегідей түрлерін белгілейді:
кәсіби шеберлігі үшін9 __________________________ теңге;
— бір-бірімен байланысты кәсіптерді игергені үшін _________ теңге;
— зиянды және қиын еңбек жағдайында жұмыс істегені үшін ________ теңге;
— ұзақ іссапарлар үшін _____________________________ теңге.
2.9. Кәсіпорын қызметі тоқтап тұрған жағдайда жұмыс беруші қызметкерлердің жалақысы бойынша берешектерді жабатын қаражаттар іздеуге міндетті.
2.10. Жалақыны 1 айдан көп уақытқа кешіктерілген жағдайда жұмыс беруші қызметкерлерге берешек соманың 0,1% мөлшерінде өсімақы төлеуге, сонымен бірге көлік шығындарын, балаларды мектепке дейінгі және мектепте ұстау, денсаулық сақтау қызметтеріне байланысты төлемдерді төлеуге міндетті.
3. Еңбекті ұйымдастыру және қорғау
3.1. Жұмыс беруші мен қызметкерлер осы Ұжымдық шартқа тіркелген қосымшада белгіленген еңбек тәртібін қатаң сақтауға міндетті.
3.2. Жұмыс берушінің міндеттері:
— қызметкерлерді бір күнтізбелік күн ішінде бір сағаттан артық мерзімінен тыс жұмысқа тартпау;
— _________ цехта, ___________ учаскеде, __________ бөлімшеде жұмыс уақытының жиынтық есебін қолдану;
— осы Ұжымдық шартқа қосымша болып табылатын және кәсіподақпен бірлесе отырып әзірлеген жоспарға сәйкес10, қызметкерлерді қажетті жағдайлармен және еңбегін қорғаумен қамтамасыз ету шараларын жүргізу;
— осы Шартқа қосымша болып табылатын және кәсіподақпен бірлесе отырып әзірлеген тізім бойынша денсаулыққа зиянды жағдайда жұмыс істейтін қызметкерлерге қосымша жеңілдіктер жасау (қосымша демалыс, демалу үшін қосымша үзілістер, арнайы тамақ);
— қызметкерлерді жұмыстың кез келген ауысымында (смена) ыстық тамақпен қамтамасыз ету. Цехтарда және басқа да құрылымдық бөлімшелерде жұмыс уақытында тамақ істеп ішуге жағдай жасау.
3.3. Еңбек және демалыс тәртібі:
— күндізгі ауысым — сағат __________-ден сағат _________-ге дейін,  түскі үзіліс уақыты ___________.
— кешкі ауысым — сағат _____________-ден сағат ________-ге дейін, түскі үзіліс уақыты _______________.
4. Жұмыспен қамту
Негізгі себептерге байланысты штат кестесінің қысқаруы қажет болған жағдайда Жұмыс беруші кәсіподақпен кеңесе отырып, оның жағымсыз зардабын жеңілдету мақсатында мына шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге міндетті:
— жұмысшы саны немесе штат қысқартылған жағдайда қызметкерлерге жұмыста қалуға басым құқық беру:
а) кәсіпорында 15 жылдан (еркектер) және 10 жылдан (әйелдер) артық қызмет істеген қызметкерлер;
б) толық емес отбасыларында бала тәрбиелеп отырған қызметкерлер;
— жұмыстан босатылатын қызметкерлерге кәсіпорын есебінен, кәсіпорында бар бос орын бойынша білім алуға мүмкіндік жасау;
— зейнетке шығуына байланысты бірінші рет жұмыстан шығарылатын зейнеткерлерге және кәсіпорында 25 жыл (еркектер) және 20 жыл (әйелдер) еңбек еткен қызметкерлерге кәсіпорын қаражаты есебінен орташа бес жалақы сомасында жәрдемақы төленеді.
 
5. Әлеуметтік еңбек кепілдіктері
5.1. Қызметкерлерге ақылы қосымша демалыс беру:
№1 цех үшін — 3 жылдан артық үзіліссіз еңбек өтілі бар   қызметкерлерге – 3 күн;
5 жылдан артық үзіліссіз еңбек өтілі бар қызметкерлерге – 5 күн;
10 жылдан артық үзіліссіз еңбек өтілі бар қызметкерлерге – 10 күн.
№ 2 цех үшін — 3 жылдан артық үзіліссіз еңбек өтілі бар  қызметкерлерге –  5 күн;
5 жылдан артық үзіліссіз еңбек өтілі бар қызметкерлерге әрбір жұмыс істеген жылы үшін 3 күн қосылады, бірақ ол 21 күннен аспауы керек.
5.2. Балалы болған қызметкерлерге ақылы қосымша 5 жұмыс күні немерелі болғанда – 2 жұмыс күні; жақын туысқаны қайтыс болғанда (анасы, әкесі, жұбайы, балалары, туған ағалары, әпкелері, әжелері, аталары) – 3 күн демалыс беріледі.
5.3. Бастауыш мектептерде (1-4-сынып) оқитын балалары бар әйелдерге әрбір оқу жылының бірінші күнінде ақылы қосымша демалыс күні беріледі.
5.4. Қалалық көліктегі жолақы құнының өсуіне байланысты қызметкерлерге жолақы құнының мөлшерінде өтемақы төленеді.
5.5. Кәсіпорында 20 (әйелдер) және 25 жылдан (еркектер) артық қызмет істеген мерейтой иелеріне (50, 70 жас) кәсіпорын қаражаты есебінен __________ сома мөлшерінде құнды сыйлықтар жасалады.
5.6. Өндірісте еңбек жарақатын алған қызметкерлерге мына мөлшерде бір жолғы жәрдемақы11 төленеді:
— өндірістегі сәтсіз жағдайға байланысты немесе кәсіби аурудан қайтыс болған қызметкерлерге он есе жылдық жалақысы беріледі;
— еңбек жарақатынан немесе кәсіби аурудан бірінші және екінші топтағы мүгедек болып қалған жағдайда қызметкерге бес есе жылдық жалақысы төленеді;
— еңбек жарақатынан немесе кәсіби аурудан үшінші топтағы мүгедек болып қалған жағдайда қызметкерге екі есе жылдық жалақысы төленеді;
— мүгедектігі белгіленбеген, бірақ еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан қызметкерлерге оның бір жылдық жалақысы төленеді.
5.7. Қызметкер қайтыс болған жағдайда оны жерлеуге байланысты _________________ сома мөлшерінде шығындарды кәсіпорын көтереді.
5.8. Осы Ұжымдық шартқа қоса тіркелген қосымша болып табылатын тәртіпке сәйкес, баспанаға мұқтаж қызметкерлерге үй салуға немесе сатып алуға несие және жәрдемақы беру.
5.9. Тоқсан сайын кәсіподақтың есепшотына кәсіпорынның мәдени-бұқаралық және спорттық шаралар өткізуі үшін _______________сома мөлшерінде ақша аударылады.
6. Кәсіподақ қызметінің кепілдіктері
 
6.1. Жұмыс берушінің міндеттері:
— кәсіподақ комитетіне кәсіпорынның қызметі туралы ақпарат беру;
— кәсіподаққа жұмыс істеу үшін телефоны бар үй-жай беру;
— негізгі қызметінен босамаған кәсіподақ мүшесіне қоғамдық міндеттерді орындау үшін кәсіподақпен келісілген мерзімде ақылы бос уақыт беру;
— кәсіподаққа жұмыс уақытында кәсіподақ мүшелерінің жиналысын өткізуге рұқсат беру (бірақ ол бірінші ауысымның жұмысы аяқталғанға дейінгі бір сағат ішінде өткізілуге тиіс). Келісілген мерзімде жиналыс өткізу үшін мәжіліс залын босатып беру.
— кәсіподақтың есепшотына бас бухгалтердің атына жазбаша түрде кәсіподақ комитеті берген тізім бойынша кәсіподақ мүшелерінің жарналарын аудару.
Жұмыс беруші атынан   ___________    _______________________________________
                                             (қолы)                                 (аты-жөні)
 
Қызметкер атынан          ___________      ______________________________________
                                         (қолы)                                     (аты-жөні)
 
_________________ қаласы                                    200__ жылғы «___» ________________
СЕНІМХАТ
 
Сенімхат – сенімді тұлғаға сенім білдіруші (кәсіпорынның немесе азаматтың) атынан қандай да бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқық беруі туралы құжат.
Сенімхат үшінші тұлға алдында сеніп тапсырушының атынан сенімді тұлғаға берілген құжат болып табылады.
Жалақы алуға берілген сенімхат
 
СЕНІМХАТ
_________ қаласы                    200__ жылғы «___» __________
Мен, ______________________________________(аты-жөні), жеке куәлік № _______, мекенжай: ______________________________________________, өзімнің жалақымды1 ______________________________________________ мекенжайында тұратын азамат(ша) ___________________________   (аты-жөні) сеніп тапсырамын.
Бұл үшін __________________________________________ (аты-жөні) менің атымнан барлық құжаттарға қол қою, өтініш жазу құқығын беремін.
200__ жылғы «___» ________    ____________   ________________________________
                                                             (қолы)                                   (аты-жөні)
ТҮСІНІКХАТ
Түсінікхат – 1) негізгі құжаттың (жоспардың, есептің, жобаның) жекелеген ережелерінің мазмұнын түсіндіретін құжат; 2) лауазымды тұлғаның қандай да бір іс-әрекетті, деректі, оқиғаны түсіндіріп, жоғары тұрған лауазымды тұлғаға ұсынатын хабарламасы. Түсінікхат қызметкер ішкі еңбек кестесін және еңбек тәртібі ережесін бұзған жағдайда (жұмысқа кешігіп келу, жұмыстан қалу, жұмыс орнынан табылмау және т.б.) жазылады.
 Есепті мерзімінде өткізе алмағандығы туралы
Бағалы қағаздар бөлімі                                                           Банк басқармасы төрағасы
                                                                                         _______________________
ТҮСІНІКХАТ
00.00.00
Бөлімнің _________ жылдың _______ тоқсанына арналған жиынтық есебін факс-модем байланысының бұзылуына және банктің ___________филиалындағы есеп беру мәліметтерінің болмауына байланысты белгіленген мерзімде өткізе алмадық.
Бөлім бастығы     ______________      ________________________________________
                                            (қолы)                                        (аты-жөні)
ТАЛАП ЕТУ ХАТ
Талап ету хатты әдетте сатып алушы кәсіпорын міндетіне жауап-
кершіліксіз қарайтын жеткізуші ұйымға жолдайды. Мәтінде хат иесінің талаптары мен шағымдары көрсетіледі, бұл талаптар негізделеді, қажет болған жағдайда, хат иесі өзіне аударуды сұрайтын соманың егжей-тегжейлі есебін көрсетеді. Хатқа ұйымның басшысы немесе оның орынбасары қол қояды.
Кеңсе жиһазының жеткізілмегендігі туралы
__________ қаласы
_____________ көшесі, __
_____________________
00.00.00 № 00-00/00
200__ жылғы «___» ___________                                                        № _________________
200__ жылғы «___» ___________ жасалған шарт1 бойынша, Сіз ________жылдың ______ тоқсанында жалпы құны ________ теңге кеңсе жиһазын2 жеткізуге тиіс болатынсыз. Ол нақты ________ сомаға тапсырылды.
Сонымен, ________ теңге сомаға өнім жеткізілмеді.
Шарттың 2-тармағына сәйкес, өнімнің жеткізілмегені үшін жеткізілмеген өнімнің 2% сомасы, яғни ______ теңге көлемінде айып төленеді.
Көрсетілген соманы біздің есеп айырысу шотымызға аударуыңызды сұраймыз. Олай болмаған жағдайда, біз Бас прокуратураға3 шағымданатын боламыз.
 (__________ ауданы)
әкімінің орынбасары    ______________      ___________________________________
                                                        (қолы)                               (аты-жөні)
ЕСКЕРТПЕ ХАТ
Ескертпе хаттың мәтінінде қандай да бір іс-әрекеттің, шараның, оқиғаның жақындағаны, тездетілуі немесе мерзімінің өткендігі туралы хабарланады.
Мұндай хат адресатқа жеке байланыс немесе телефонмен сөйлесу арқылы жауап ала алмаған жағдайда жолданады.
Тапсырмалардың орындалмағандығы туралы
________________ ауылдық округ
әкімі _________________
_______________ жылдың басынан орындаушылық тәртіпті саралау көрсеткеніндей, осы жылдың үш айы ішінде ___________ аудан әкімі аппаратынан бөлімшеңізге азаматтардың өтініші бойынша ___ тапсырма орындалуға жіберілген болатын. Хаттардың жалпы санының ___ мерзімі сақталмай орындалған1, ___ тапсырма орындалмаған, бұл жалпы тапсырма санының ___ %-ын құрайды. Қазірге дейін аудан әкімі ____________ халықпен кездесуінің қорытындысы бойынша Жүйелік кесте жасалмаған.
Сонымен бірге ___________ жылдың ____ тапсырмасының қазірге дейін ____ (___ %), оның ішінде әкімдік басшылығы байқауындағы ___тапсырма орындалмаған.
Жоғарыда аталғандардың негізінде2, аудан басшылығының тапсырмаларының орындалуын қатаң  бақылап, уақытылы орындалуын қамтамасыз етуіңізді және міндетті түрде, басшылықтың бұрыштамасына қарамастан3, өтініш иелерін олардың өтініштерінің қаралуының нәтижелері туралы құлақтандырып отыруыңызды сұраймын.
Қабылданған шаралар туралы осы жылдың __________________ дейін баяндауыңызды сұраймын.
___________  аудан әкімі
аппаратының басшысы          ______________      _____________________________
                                                             (қолы)                                   (аты-жөні)
ІЛЕСПЕ ХАТ
Ілеспе хаттар адресатқа қосымша құжаттар немесе материалды құндылықтар қоса жіберілгендігі туралы ақпарат береді.
Ілеспе хатта жіберілген қосымша құжаттағы жағдайлардың орындалуы немесе мақсаты туралы түсініктеме қажет болған жағдайда жазылады.
Есеп беру туралы
Аудан әкімдеріне
Аудандық  құрылымдық
бөлімшелердің басшыларына
 
Құжаттармен жұмыс жасауды реттеу және орындаушылық тәртіп бойынша сапалы саралау жүргізу мақсатында1 есеп берілетін кезеңнен кейінгі айдың 5-інен кешіктірмей бекітілген үлгілерде құжат айналымы бойынша тоқсандық, жарты жылдық, жылдық есеп берулеріңіз қажет.
Аудан әкімі аппаратына жолданатын құжаттар бірінші басшы2 (немесе оның міндетін атқарушы тұлға) қол қойған, қойылған қолдан кейін төменгі сол жақ бұрышта3 немесе бірінші парақтың сырт жағында орындаушының тегі және телефон нөмірі көрсетілген, бекітілген үлгідегі бланкіде ғана қабылданады.
Аталған талаптарға жауап бермейтін хат-хабарлар4 түзету үшін5 қайта қайтарылады6.
Аудан әкімі аппаратының басшысы _________   ______________________________
                                                                       (қолы)                          (аты-жөні)
ХАБАРЛАМА (АҚПАРАТТЫҚ) ХАТ
 
Хабарлама хат өзінің стилі бойынша шақыру хаттарына және ақпараттық хаттарға ұқсас болып келеді. Нақты адресат үшін жазылады және сұратуға жауап болып табылады.
Ақпараттық хаттың мәтінінде қандай да деректер немесе шаралар туралы хабарланады. Ақпараттық хат арқылы көбіне ұйымның қызметі немесе әртүрлі өнімі насихатталады. Ақпараттық хат нақты адресатқа арналып, сұрау салуға жауап болып табылады.
Ақпарат беру туралы
Бірінші басшыға
 (________ ауданы) әкімдігінің ________ жылғы № _______ (__________ ауданының) жергілікті атқарушы органдарында1 іс жүргізуді мемлекеттік тілге көшіру туралы» Қаулысын орындау, сондай-ақ жоғарыда аталған Қаулыны іске асыру жұмыстарын сараптау мақсатында қосымша беріліп отырған нысан бойынша әр айдың 5-інде ақпарат беріп отыруларыңызды сұраймыз.
 (__________ауданы) әкімі   _____________   ___________________________________
                                                       (қолы)                           (аты-жөні)

00 

Бөлім бастығы     ______________      ________________________________________
                                            (қолы)                                        (аты-жөні)
ЖАУАПХАТ
Жауап хаттың мәтіні бастама құжаттың мазмұнына байланысты болады. Мұнда хатқа, сұрау салуға, өтінішке, үндеуге, ұсынысқа, талап етуге байланысты жауап жіберіледі. Жауап хатта жауап берілетін бастама (кіріс) хаттың индексі мен күніне сілтеме берілуі тиіс. Егер бастама хат жеке тұлғадан түссе, сілтемеде кіріс құжаттың түскен күні көрсетіледі. Мәтінде бастама хатқа байланысты қабылданған шешім беріледі: ұсыныстан бас тарту, өтінішті орындау, сұрау салуға жауап. Жауап нақты, анық түрде берілуі тиіс.
 Заңның орындалуы туралы
Ішкі саясат басқармасы бастығы
_______________________________
Сіздің 200__ жылғы «___» _________ № _____ хатыңызға жауап.
Визуалды ақпарат пен жарнама құралдарында мемлекеттік және орыс тілдерін қолдануда ҚР «Қазақстан Республикасындағы Тілдер туралы» Заңының, «Жарнама туралы» Заңның мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз етуде, қолданыстағы кестеге сәйкес, аудан әкімдігі «_______» қоғамымен, «_______» ҚМК-пен бірлесіп, қаладағы (аудандағы) заңсыз жарнама қалқандары мен тақталарын жою бойынша1 осы жылдың бір тоқсанында ______ рейд2 жасады. Рейд барысында ___ нысан тексерілді, олардың ішінде ____ нұсқау берілді, __ нысанға ескерту берілді, ___________________ магистралды даңғылдары мен көшелерінде қайта жөнделген ауыстырмалы штендорлар – _____ дана.
Сондай-ақ әкімдіктің жауапты қызметкерлері «_________» қоғамымен, «__________» ҚМК-пен, қоғамдық қорғау полициясының3 арнайы көмекшілерімен бірлесіп, жарнама тумбаларында, көшеге жарық беруші бағандарға, дуалдарға, ғимараттардың қабырғаларына, кіреберістердің есіктеріне қалыпқа салынбаған сипаттағы (парақшалар, ілінбе қағаздар, плакаттар) жарнамалық-ақпараттық өнімдерді орналастыру бойынша ұдайы әрі қатаң бақылау жүргізіп отырады.
Осы бағыттағы жұмыстар жалғасып отырады және ұдайы бақылауда болады.
 (__________ ауданы)
әкімінің орынбасары    ___________   ___________________________________________
                                                      (қолы)                                         (аты-жөні)
ҰСЫНЫС ХАТ
Ұсыныс хат – белгілі бір ұйым басшысының жоғары тұрған басшылыққа қызметкердің жалақысын өсіру, дәрежесін көтеру т.б. туралы немесе еңбек нәтижесінің тиімділігін арттыру мақсатындағы жеке қызметкердің ұсынысы жазылған хат түрі.
 

 

Штат бірлігін көбейту туралы

Аудан әкіміне
____________________
Экономика және бюджетті жоспарлау департаментіне  берілген ____________ жылға арналған штаттық кесте жобасында мәдениет, тілдерді дамыту, білім және спорт бөлімінің бөлінуі қаралмаған1. Мұның себебі ____________ жылға арналған штаттық бірлік2  өсімінің3 қаралмағандығы болып отыр.
Білім және спорт бөлімін қосымша құру жөнінде мәдениет, тілдерді дамыту, білім және спорт бөлімін бөлудің есебінен үш қосымша бірлік қажет.
Берілген штат саны есебінен бөлім құру әрбір қызметкердің жұмыс көлемі лауазымдық нұсқаулықтармен белгіленгендіктен және штаттық бірлікті қысқарту қызметкерлерге қосымша жүктеме түсіретіндіктен мүмкін болмай отыр. Қазіргі уақытта аппарат бойынша маман тапшылығын ескерсек, жоғарыда аталған жайттар жағдайды күрделендіруі мүмкін.
Осыған байланысты Сізден штат кестесін үш бірлікке көбейту туралы мәселені шешуді өтінеміз.
Бөлім бастығы ___________    ______________________
                                 (қолы)                            (аты-жөні)
ЖОЛДАУ ХАТ
Жолдау хат – белгілі бір ұйым басшысының екінші бір ұйым басшысына немесе жеке қызметкерге белгілі бір тапсырманы орындату мақсатында жолданатын хаттың түрі.
Өтінішті қарап, шара қолдануға арналған
  (__________АУДАНЫ )  ӘКІМІНІҢ  АППАРАТЫ
20__ жылғы  «___» _______ № –
Мемлекеттік органның басшысына
______________________________
______________________________
______________________________
Көшірмесі: азамат(ша)__________
______________________________
______________________________
 (_________________ ауданы) әкімінің аппараты өтінішті қарап, шара қолдану үшін1, Сізге азамат(ша) _______________________________________ өтінішін жолдап отыр.
Өтінішті қарау нәтижелері туралы өтініш иесіне және аудан әкімінің аппаратына 20__ жылғы «___» ___________ дейін жазбаша түрде2 хабарлауыңызды сұраймыз.
Кеңсе меңгерушісі                              _________     ________________________________________
                                                         (қолы)                                       (аты-жөні)
 
ҚЫЗМЕТТІК ХАТТАР
Қызметтік хат – қандай да бір жұмыстың орындалуы туралы бір лауазымды тұлғаның екінші бір лауазымды тұлғаға жолдауы. Қызметтік хат бір бөлімшеде дайындалып, қызметтік мәселелерді шешуге екінші бөлімшеге жолданатын құжат болып табылады. Қызметтік хаттар ақпараттық, бастамалық немесе есеп беру сипатында болуы мүмкін.
Мәтінде құрылымдық бөлімшеге немесе лауазымды тұлғаға қатысты іскери мәселелер баяндалады.
 Тапсырманың орындалуы туралы
 (______________ ауданының)
әкімі аппаратының басшысы
_________________________
Қызметтік хат
Осы жылдың ____________ күнгі (____________ ауданы) әкімі аппаратына келіп түскен азамат _______ өтініші1 бойынша, Сіздің тапсырмаңыздың орындалуы барысында төмендегілерді хабарлаймын.
Осы жылдың ____________ күні өтініш беруші _____________ телефон арқылы әңгімелестім. Әңгіме барысында ол ___________ (_______________ ауданында) жеке кәсіпкерлікпен наубайхана ашу туралы мәселе3 көтерді.
Әңгімелесу нәтижесінде ол (__________ ауданы) әкімінің бірінші орынбасары __________________________ _______________ ж. қабылдауына жазылды.
Кеңсе бөлімнің меңгерушісі     __________    ___________________________________
                                                                (қолы)                                  (аты-жөні)
ХАТТАР
Хат – пошта арқылы салынатын, мазмұны әртүрлі құжаттардың жалпы аты. Ол мекемелермен, жеке тұлғалармен хабар алысу құралы қызметін атқарады, әртүрлі мәліметтер жіберуге, оқиғалар туралы құлақтандыруға мүмкіндік береді. Хат мәселені басқа құралдар арқылы (жеке әңгіме, телефон арқылы сөйлесу) шешу мүмкін болмағанда қолданылады. Хаттың көптеген түрі бар: жауапты талап ететін өтініш, ұсыныс, шағым, сұрау салу хаттары т.б. Хабарлама, ақпарат, бас тарту, ескерту т.б. мазмұндағы жауапты талап етпейтін хаттар да кездеседі.
ТЕЛЕФОНХАТ
Телефонхат – жедел мәселелер бойынша телефон арқылы берілген және алушы жазып алатын құжат. Ол отырыстар, мәжілістер, іскери кездесулер, жоспарланған іс-әрекеттердегі қандай да бір өзгерістер, іс-шаралар туралы жедел хабарлар жіберу үшін пайдаланылады.
Округ әкімдеріне
ТЕЛЕФОНХАТ
Осы жылдың ______ күні, сағат ______-де, № ______ залда аудан әкімдігінің мәжілісі өтуіне байланысты жеке өзіңіздің, мектеп директорының, балабақша меңгерушісінің қатысуын қамтамасыз етуіңізді  сұраймын.
Тіркеудің басталуы сағат: ______ .
Күн тәртібі:
1. __________ ауданының тұрғындарына ____________ жылдарға арналған алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетуді жетілдіру мен дамыту бағдарламасының2 жүзеге асырылу барысы туралы;
2. «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасының ____________ жылғы жүзеге асырылу барысы туралы;
4. Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының 2012 жылдың 9 айының қорытындылары туралы.
Мойынқұм ауданы әкімі
аппаратының басшысы           ___________       __________________________________
                                                                (қолы)                                (аты-жөні)
ХАБАРЛАНДЫРУ
Хабарландыру – қандай да бір оқиға, шара т.б. туралы ресми хабарлау.
 
Конкурс туралы
_______________________________ тауарларды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді орталықтандырылған сатып алу бойынша __________________________ қалалық (__________________________ аудандық) конкурстық комиссия __________ қалалық (___________________аудандық)____________________ _____________ басқармасы үшін ____________________________ бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу  жөнінде ашық конкурс1 өткізетіндігін хабарлайды.
Сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі, олардың егжей-тегжейлі ерекшелігі, жұмыстардың орындалу мерзімі және өтетін орны конкурстық құжаттамада көрсетілген.
Конкурсқа Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сай келетін барлық ынталы өнім берушілер жіберіледі.
Конкурстық құжаттама пакетін _____жылғы __________ күнгі __ сағат ____ минутты қоса алғандағы мерзімде, ал қалған күндері мына мекенжайда ______________
_____________________________, сағат ____-ден ____-ге дейін ақысыз алуға болады2.
Ынталы өнім берушілер байқауға қатысу үшін конверттерге салынған конкурстық өтінімдерді ________ қаласының (________ ауданының) тауарларды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді орталықтандырылған сатып алу бойынша конкурстық комиссияға мына мекенжайда _________________ сағат ___-ден ______-ге дейін тапсыруы тиіс.
Конкурстық өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі _____ жылғы __________ күнгі __ сағат __ минутқа дейін.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттер ____ жылғы _____ күнгі
сағат __ минутта мына мекенжайда _________________конкурстық өтінім тапсырған барлық келген ынталы өнім берушілердің көзінше ашылады.
8(000) 0-00-00-00, 0-00-00-00 телефондары бойынша қосымша ақпарат3 және анықтама алуға болады.
МӘЛІМЕТ
Мәлімет – белгілі бір мәселеге қатысты кеңінен ақпарат беретін құжат (ұсыныс жөніндегі мәлімет, ескерту жөніндегі мәлімет, талап жөніндегі мәлімет және т.б.).
Аппарат кеңсесі  жұмысының нәтижесі туралы
 
_______ Ауданы әкімі
_______________________
                                                                                 (аты-жөні)
Аудан әкімі аппараты кеңсе бөлімінің қызметкерлері өз қызме-
тінде ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңын (12.01.2007 ж.  № 221), Үкіметтің «Қазақстан Республи-
касының орталық және жергілікті органдарында жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыру туралы» Қаулысын (04.09.2002 ж.  № 974), Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген ісқағаздарды жүргізу туралы Нұсқаулығын (31.01. 2001 ж. № 168) және Жамбыл облысы әкімінің аппаратында және жергілікті атқарушы  органдарда іс жүргізу, құжаттардың орындалуы бақылауды ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулықты басшылыққа алады.
Аудан әкімі аппараты кеңсе бөлімінің штаттық саны, бөлім меңгерушісін қоса есептегенде 2 адам. Жұмыс төмендегі бағыттар бойынша жүргізіліп келеді:
азаматтарды қабылдау (жазу, кеңес, құжаттарды тіркеу, телефонмен, оның ішінде «Сенім» телефонымен жауап беру);
хаттарды, өтініштерді, шағымдарды қарау тіркеу, көшіру, өтініш иелеріне телефон арқылы жауап беру, бақылау жасау, сараптау;
қызметтік хаттарды қарау (қабылдау, тіркеу, көшіру, бақылау, сараптау, есеп беру);
жіберілетін хаттарды ресімдеу (тізім жасау, қосымшасының бар-жоғын тексеру, шығыс құжаттардың барлық тиісті талаптарына сәйкестігін тексеру);
— Аудан әкімдігінің ғимаратында орналасқан барлық мемлекеттік органдар үшін жеке және заңды тұлғалардан құжаттар қабылдау.
ІCҚАҒАЗДАРын ЖҮРГІЗУ
Ісқағаздарын жүргізу – бұл құжаттар дайындау және кеңсе құжаттарымен жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін қызмет саласы. Соңғы кездері басқаруды құжаттандырумен қамтамасыз ету (БҚҚ) деген термин жиі қолданыла бастады. Бұл термин іс жүргізудің ұйымдастыру-техникалық негізін жетілдіруге байланысты, құжаттармен жұмыс жасау саласына есептеуіш техника құралдарын, ақпарат жинау, өңдеу, сақтау және пайдаланудың қазіргі заманғы ақпараттық технологияларын енгізуге байланысты пайда болды.
Ісқағаздарын жүргізудің негізгі элементтерінің бірі – құжат жасау болып табылады. Құжат жасау дегеніміз – ақпаратты қағазға немесе басқа тасымалдаушыға жазу (түсіру) болып табылады. Ол бекітілген нормативтік-құқықтық актілердің ережелері бойынша жүзеге асырылады және заңдық күші болады.
Заңдық күш құжаттың қолданыстағы заңнамаға, оны шығарған органның құзыретіне, ресімдеудің бекітілген тәртібіне байланысты болады.
Басқару құжаттары мекеме құжаттарының негізін құрайды және ісқағаздарын жүргізудің нысаны болып табылады
 
 
АНЫҚТАМА
Анықтама – 1) белгілі бір деректер мен оқиғаларды сипаттайтын, растайтын құжат; 2) қызметтік сипаттағы деректерді растайтын құжат.
АНЫҚТАМА
Осы анықтама _____________________________________________
                  (аты-жөні)
_______________________ болып жұмыс істейтіндігі туралы берілді.
 (лауазымын көрсету)
Анықтама1 _________________________________________________
                      (берілген органның атауы)
көрсету үшін берілді.
 (______ округ әкімі
 _______________  ___________________
                                                          (қолы)                        (аты-жөні)

Последние новости

plakat

Телефон приемной

8 (00000) 0 00 00